7 Ocak 2012 Cumartesi

ORAL CERRAHİ UYGULAMALARDA ÖZEL DURUMU OLAN HASTALAR


ORAL CERRAHİ UYGULAMALARDA ÖZEL DURUMU OLAN HASTALAR

Sistemik hastalıkların sınıflandırılması:

 • Kalp damar hastalıkları
 • Üriner sistem hastalıkları
 • Nörolojik hastalıklar
 • Akciğer hastalıkları
 • Kan hastalıkları
 • Hormon hastalıkları
 • Diabet
 • Karaciğer hastalıkları
 • Çok özel durumlar

Kalp- damar hastalıkları:

 1. Kalp kapağı ile ilgili durumlar ( prolapsus, murmur, ateşli romatizma)
 2. Kalp koroneri ile ilgili durumlar ( koroner yetmezlik, by-pass geçirenler)
 3. Kalp kası iletimi ile ilgili durumlar (ritim bozuklukları, pace-maker kullananlar)
 4. Hiper-hipotansiyon


Birkaç yıl önce protez kalp kapağı takılmış hastalara INR ve PT testi yapılır; konsültasyon istenir. Bu hastalar antikagülan kullanırlar. INR ve PT değerlerine bakılmadan, konsültasyon yapmadan antikoagülan kesilmez.

Standart profilaksi: amoksisilin. Penisilin alerjisi varsa clindamisin, azitromisin, claritromisin. Ağızdan ilaç alamayanlarda ampisilin.

Koroner hastalığı olanlar antikoagülan (özellikle aspirin) kullanırlar. İlaç kesilebilirse kanamalı diş tedavisi yapılabilir.

By-pass’tan 6 ay sonra diş tedavisi yapılabilir. 6 ay öncesinde konsültasyon istenmelidir.

Ritim bozukluğunda pıhtı oluşma, tromboemboli riski fazla. Aritmik antikoagülan kullanırlar. Bu ilacın lokal anesteziklerle etkileşimi yok. Profilaksiye de gerek yok.

Kalp pili taşıyanlarda röntgen cihazı, lazer, ultrasonik kazıyıcılar vb. elektrikli cihazlar kullanılmamalı.

Hipotansiyonlu hastalarda supin pozisyonda çalışılmalı. Seanslar kısa tutulmalı.

Üriner sistem hastalıkları:

 1. Böbrek filtrasyonu bozuklukları
 2. Böbrek transplantasyonlu hastalar

Heparin verildiği için kanamaya eğilimleri fazladır. Diyalizden 24 saat sonra çekim yapılmalıdır. Sadece penisilin türevi antibiyotikler verilmeli. Antikoagülan kullanılmamalı.
Nörolojik hastalıklar:

 1. Epilepsi
 2. İnme beyin infarktı (antikoagülan kullanımı, dikkat edilmeli.)

Akciğer hastalıkları:

 1. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
 2. Çok sigara kullanımı

Bu hastalar dinlendire dinlendire tedavi edilirler.

Kan hastalıkları:

 1. Faktör eksikliği (hemofili)
 2. Trombositopeni (hemofili)

Tedaviden 1 gün önce taze plazma verilir. Kanama çok olmuşsa tedaviden sonraki gün de verilir.

Hormon hastalıkları:

 1. Adrenal korteks (kortizol seviyesi yetersizliği, operasyon öncesi kortizon kullanılması gerekir.)
 2. Hipotansiyon (taşikardi gelişebilir, glukokortikoid kullanırlar.)

Diabet:

 1. İnsüline bağlı olan diabet
 2. İnsüline bağlı olmayan diabet

Profilaktik amaçlı antibiyotik kullandırılmalıdır. Yara iyileşmesi geç olur. Sekonder enfeksiyon gelişebilir.

Karaciğer hastalıkları:

 1. Karaciğer yetersizliği (kanama pıhtılaşma bozuklukları)
 2. Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk (penisilin verilir)

Çok özel durumlar:

 1. Onkoloji hastaları
 2. Menstrual dönemdeki hastalar (kanama süresi uzayabilir)
BAŞ-BOYUN BÖLGESİ TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ PROTOKOLÜ

 • Cerrahi Tedavi
 • Radyoterapi
 • Kemoterapi

İrradyasyonun yan etkileri:

 1. Yumuşak dokulara etkileri (Tat almada bozukluk- mukozit, tükürük bezlerinin hasarı- xerestomi)
 2. Sert dokulara etkileri (Kemik hasarları, osteoradyonekroz)

Onkoloji hastalarına yaklaşım:

 1. Bütün tedavileri takiben 10 gün beklenmeli, sonra radyoterapi / kemoterapi uygulanmalı.
 2. Çekim boşluğu tamamen iyileşmeden radyoterapi / kemoterapiye başlanmaz.
 3. Radyoterapi / kemoterapi ne kadar zaman önce yapılmış olursa olsun mutlaka antibiyotik profilaksisi uygulanmalı.
 4. Radyoterapi sonrası implant uygulamaları için 12 ay beklenmeli.
 5. Basit tedaviler uygulanmalı, seanslar kısa tutulmalı.

ORAL CERRAHİ UYGULAMALARDA POST-OPERATİF BAKIM VE ÖNEMİ

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Anamnez
 • Planlama
 • Radyografi çeşidinin seçimi
 • Uygulanacak cerrahi tekniğin seçimi
 • Post- operatif uygulamalar
 • Medikasyon
 • Fizik tedavi

Manyetik rezonans (yumuşak dokuların görüntülenmesinde- lezyonların)
(eklem cerrahisi, eklem hastalıklarının teşhisinde)
Bilgisayarlı tomografi (kemik dokusunun görüntülenmesinde)

Kurallara uygun cerrahi uygulaması:

 • Anestezi seçimi (korkak hastalarda, öğürme reflexi olanlarda, koopere edilemeyen hastalarda genel anestezi tercih edilebilir.)
 • Enzisyonda temel prensip; flep yerine oturtulduğunda ensizyon hattı sağlam kemik dokusu üzerine gelmelidir.
 • Fizyodispenser kullanımı önemli. Nekroz kemik post-operatif ağrıya neden olur.
 • Dikiş düğümleri enzisyon hattının dışında kalmalı.
 • Post-operatif uygulama olarak tampon uygulanmalı. Tampon çok fazla durursa ağızdaki pıhtı zarar görür, iyileşme gecikir. 48-72 saat buz uygulaması dolaşımı yavaşlatır, ödemi ve ağrıyı azaltır.
 • Medikasyon uygulaması yapılabilir (klindamisin, amoksisilin, sulbaktam). Ama bakterilerin bu antibiyotiklere direnç kazanma riskine karşı dikkatli kullanılmalı. Analjezik kullanılabilir (non-steroid antienflamatuarlar).
 • Ağzı açma kapama hareketlerinin özellikle gömük dişlerin çekimlerini takiben yapılması trismusu önler. Cerrahi girişiminden sonraki 10 gün sigara içilmemeli.
 • N.alveolaris’in zedelenmesi durumunda 1 yıla kadar beklenebilir. Sinir rejenerasyonunu uyarması için nemli ılık kompres, B vitamini kompleksi uygulanabilir. N.alveolaris zedelendiğinde iyileşir.

ORAL CERRAHİ UYGULAMALARDA KOMPLİKASYONLAR

 1. Planlama ile ilgili komplikasyonlar:
 • Cerrahi komplikasyonlar
-Per-operatif komplikasyonlar
-Post-operatif komplikasyonlar
 • Protetik komplikasyonlar
-Biomekanik komplikasyonlar
-Estetik komplikasyonlar
-Periimplanter enfeksiyonlar

2. Anestezi ile ilgili komplikasyonlar:
 • Sistemik komplikasyonlar
 • Lokal komplikasyonlar

3. Anatomi ile ilgili komplikasyonlar:
 • Maksiller sinüsler
 • Burun tabanı
 • Sinirler, damarlar, tükürük bezleri, Bichat yağ toparlağı

Bichat yağ toparlağına iğnenin ucu batarsa enfekte olabilir.
Ödem ilk 3 saatte meydana gelir, sonra düzelir.
Lokal anesteziler damar içine yapılırsa anemi oluşabilir; yada kalple ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.
Rekonsirüksiyon vakalarında füzyon noktasına implant konulmaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder